Mötesprotokoll 2024-01-11

Datum & Plats: 2024-01-11 via Teams  Närvarande: Sofia/Robert/Janna/Christian  Ordförande/Sekreterare/Justerare: Sofia/Janna/Christian  Dagordning  Mötesanteckningar  Sofia visar Kassaberättelse, Balans & Resultaträkning som Tomas tagit fram till årsmötet.  Inför årsmötet har vi som valberedning kontaktat Axel Paulsson som ställer upp som suppleant i styrelsen 2024. Sofia visar utkast till verksamhetsberättelse och ändring av ordningsreglerna som styrelsen har som motion...

Vintervila

Det gamla året är till ända och nu är det 2015. Vid bryggan händer inte speciellt mycket under vintern utan vi ser fram emot varmare tider. Vi har flera lediga bryggplatser. Du är välkommen att höra av dig! Glöm inte bort båtmässan i Göteborg, 31 januari – 8 februari. /Stefan, ordförande

Sensommar och årsmöte

Årsmötet är genomfört och vi har några nya medlemmar i styrelsen. Vi hälsar dem välkomna och tackar samtidigt de som avgått för en god insats under många år. Jag vill samtidigt passa på att tacka alla som hjälpt till under detta år. Alla insatser och allt engagemang är viktigt och välkommet!! Det som händer framöver är...

Sommarsegling Ivön runt

I helgen seglade fyra båtar runt Ivön i fantastiskt sommarväder. Vinden kom från sydost så vi bestämde att vi skulle segla medurs, dvs först kryss ut till storsjön och sedan var det nästan halvvind ner till sydöstra Ivösjön. På ett ställe mojnade vinden helt och vår båt fick gå på motor några hundra meter. Därefter...

Förtöjning

Nu när båtsäsongen börjar är det viktigt att se över sina förtöjningar. Båtens vikt och placering vid bryggan avgör dimensioner och typ av förankring. Kom ihåg att din båt måste vara försäkrad och att försäkringsbolagen har olika krav på vad som anses vara tillräcklig förtöjning. Klubben har förslag till vilken utrustning som kan vara lämplig. De...

Rulla till toppen