Mötesprotokoll 2024-01-11

Datum & Plats: 2024-01-11 via Teams 

Närvarande: Sofia/Robert/Janna/Christian 

Ordförande/Sekreterare/Justerare: Sofia/Janna/Christian 

Dagordning 

  • Inför årsmöte 2024-01-28 
  • Ändring av ordningsreglerna angående flödesschema inför vårens inbetalning av avgifter  
  • BAS 

Mötesanteckningar 

Sofia visar Kassaberättelse, Balans & Resultaträkning som Tomas tagit fram till årsmötet. 

Inför årsmötet har vi som valberedning kontaktat Axel Paulsson som ställer upp som suppleant i styrelsen 2024. Sofia visar utkast till verksamhetsberättelse och ändring av ordningsreglerna som styrelsen har som motion till årsmötet har gåtts igenom. Robert formulerar en ny mening om “boj, bojsten och övrig utrustning” så att det överensstämmer med “förtöjning vid boj”. 

Robert skriver ihop ett utskick till medlemmar om vad som ska ändras i BAS och hur man loggar in.  

Robert fixar datoruppkoppling till årsmötet. Christian tar med fika till årsmötet. Janna tar med dator och skriver årsmötesanteckningar 

Lämna ett svar

Rulla till toppen