Mötesprotokoll 2024-01-11

Datum & Plats: 2024-01-11 via Teams  Närvarande: Sofia/Robert/Janna/Christian  Ordförande/Sekreterare/Justerare: Sofia/Janna/Christian  Dagordning  Mötesanteckningar  Sofia visar Kassaberättelse, Balans & Resultaträkning som Tomas tagit fram till årsmötet.  Inför årsmötet har vi som valberedning kontaktat Axel Paulsson som ställer upp som suppleant i styrelsen 2024. Sofia visar utkast till verksamhetsberättelse och ändring av ordningsreglerna som styrelsen har som motion...

Rulla till toppen